Home

EUROPALIA INDONESIA IN GENT

Twee expo’s en een lezingenreeks

In het kader van, en geïnspireerd door het kunstenfestival “EUROPALIA INDONESIA”, dat zoals gewoonlijk doorgaat in BOZAR te Brussel, willen de vrijwilligers van de etnografische collectie ook in Gent een Indonesische wind laten waaien! De Gentse tegenhanger van het festival brengt Indonesische geschiedenis en cultuur in de vorm van twee opeenvolgende exposities, aangevuld met een lezingenreeks.

De Plantentuin van de Universiteit Gent herbergt een aantal planten die rechtstreeks uit de oerwouden van Indonesië komen. Een speurtocht door de wonderwereld van exotische gewassen laat de bezoeker wetenswaardigheden ontdekken over Indonesische planten. Lees of hoor wat Indonesische studenten hierover weten te vertellen!

De tentoonstelling “Inspirerend Indonesië”, die doorgaat in het cultuurcentrum in de Zebrastraat, zet een dialoog op poten tussen de exotische Indonesische cultuur die vervat zit in traditionele artefacten behorend tot de etnografische collectie van de Gentse Universitaire Musea en hedendaags werk van kunstenaars geïnspireerd door die vreemde cultuur.

Aanvullend op de twee exposities, wordt een viertal lezingen georganiseerd die deskundigen aan het woord laat over hun vakgebied dat van ver of dichtbij betrekking heeft op de Indonesische omgeving.

 

 

In samenwerking met: